X NOISE

X-Noise har eksistert som et produkt siden 1995.

I 2010 ble X-noise etablert som et datterselskap av Slåttland Group. Sammen med kunder utvikler selskapet prototyper av ulike enheter, både til olje- og gassindustrien, men også til fiskeindustrien.

X-noise er et ingeniørfirma som utvikler løsninger for støyreduksjon, hovedsakelig for offshore og maritim industri, men også for generell industri.

  • Komplett, fleksibelt og modulbasert system for støyreduksjon og værbeskyttelse
  • Designet for offshore og maritim industri
  • Modul for enkel transport, installasjon og demontering
  • Beregner støyreduksjon med et spesialutviklet beregningsverktøy
  • Utviklingen over mange år har gitt erfaring og dokumenterte resultater
  • Utviklet i samarbeid med SINTEF

Les mer på www.x-noise.com