Om Tomtene på Rudskogen Næringspark

Beliggenhet

Rudskogen Næringspark er sentralt beliggende midt i Østfold i Viken fylke med kort vei til samtlige byer i Østfold og kun 8 mil til Oslo. Videre er det kort vei til både E6 og E18. Fra Rudskogen er det muligheter for å frakte enheter på inntil 100 tonn med 7m bredde og 6.5m høyde.

Adkomst

Adkomst til Rudskogen Næringspark direkte fra FV 111, som knytter E6 med E18 mellom Sarpsborg og Mysen.

Oppvarming

Her er et biofjernvarmeanlegg og det vil bli tilrettelagt for tilkobling.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Areal og eierform

Ca. 170 mål tomteareal på hovedsaklig fjellgrunn som kan inndeles i mindre tomter. Ytterligere ca. 200 mål opsjonsareal.

Rudskogen Næringspark er et område på ca 2000 mål med spennende miljø i vekst og fortsatt muligheter for etablering med ca 370 mål tilgjengelig tomteareal. Her finnes flere offshore selskaper med høy kompetanse innen prosess og engineering, logistikk samt motorsport. Rudskogen Motorsenter ble i 2006 valgt som hovedanlegg for motorsport i Norge og har mer enn 100 000 besøkende årlig.

Reguleringsmessige forhold

Industri og lager. BYA 75% av netto tomteareal (utendørs parkering medregnes i BYA). 

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 128
Gårdsnr: 91
Bruksnr: 21