Rakkestad Næringsråd

En kommune som engasjerer seg i nærings- og stedsutvikling

Rakkestad Næringsråd er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider med god steds- og næringsutvikling. Dette arbeidet støttes også økonomisk av Rakkestad Kommune med nesten 400 000 i året. Med sine 130 medlemsbedrifter er næringsrådet tett på utfordringer og muligheter i næringslivet, og kan dermed ha en levende part i utvikling av Rakkestad som et attraktivt sted som bosted og business. Utviklingen av Rudskogen sees som et svært viktig ledd i vårt arbeide.

Rakkestad har en egen Næringsplan som er utarbeidet av Rakkestad Næringsråd og i samarbeid med næringslivet. Rakkestad Kommune har gjennom næringsplanen satt ord på hva det betyr å støtte opp om næringsutviklingen i kommunen, og spesifikt om utvikling Rudskogen næringsområde:

Rudskogen vil være i stor utvikling for industri og næring de neste årene. Dette sees også i nær sammenheng med næringsområdene i Sarpsborg Kommune. Infrastruktur som vann og avløp er viktig for den videre utvikling for Rudskogen, og disse investeringene har Rakkestad Kommune tatt høyde for i sine fremtidige planer.

Næringsrådet har lykkes innenfor satsningsområdet hvis vi hvert år har:

 1. Deltatt aktivt i overordnet planlegging innenfor næringsutvikling og næringsarealer i kommunen.
 2. Bidratt til å bygge nettverk og skape møteplasser og nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter i regionen.
 3. Hatt utslagsgivende dialog med aktører for å påvirke forhold som bedrer attraktiviteten, for eksempel flere togavganger til og fra Rakkestad.
 4. Vært et naturlig kontaktpunkt for råd, tips og nettverk vedrørende næringsarealer til nye interessenter.
 5. Vært et naturlig kontaktpunkt for veiledning og råd for sine medlemmer.
 6. Bidratt til fornyet satsing i regionen for eksisterende virksomheter.
 7. Bidratt til å arrangere møteplasser og foredrag som gir kompetanse og nye bekjentskaper.
 8. Bidratt til tettere samarbeid mellom regionens bedrifter og virkemiddelapparatet.
 9. Bidratt i prosjekter initiert av kommunen som avlaster og frigjør ressurser i kommunen.
 10. Bidratt til et godt samarbeid med NAV gjennom arbeidet med integrering i arbeidslivet.
 11. Vært en sparringpartner for medlemsbedriftene våre i saker der det er ønskelig og hensiktsmessig