NAF

Øvingsbane Rakkestad er egnet for alle typer kjørekurs med bil. NAF Øvingsbaner benyttes jevnlig av profesjonelle førere for perfeksjonering og videreutvikling av så vel ferdigheter som holdninger.

NAF Øvingsbane Rakkestad brukes i dag av blant annet Follo politidistrikt, Rygge Flystasjon og Svenske ambulanseførere. Ønsker du bare å bli kjent med din egen bil, eller ønsker et mer avansert kjørekurs? NAF har tilbud til deg. Medlemmer nyter godt av rabatterte priser.

Anlegget består av tre løp. Underlaget på friksjonsfeltene består av densiphalt. Det kan kjøres med piggdekk på anlegget. Sving 1: Svingradius 40 m. Rettstrekning 1 og 2. Bredde 8 m. Lengde 130 og 100 m.

Mer informasjon her;

https://www.naf.no/her-finner-du-naf/naf-ovingsbaner/ovingsbane-rakkestad/