MJØRUD

Mjørud – din teknologipartner

Mjørud sin kjernevirksomhet er knyttet til design, prosjektering, fabrikasjon og installasjon av “Gass turbinmotorer og -tjenester”, inkludert luftinntakssystemer, innkapslinger, avgassamlere, Ductwork Dampers og Stacks, og fullstendig gjenvinning av gjenvinning (WHRU) eller Heat Recovery Steam Generator (HRSG) systemer.

In-house Engineering og FoU-avdelingen utvikler kontinuerlig sin kompetanse innenfor mekanisk, termisk, flyt og strukturell disipliner.