Mjørud Moss Varmeteknikk AS

Mjørud Moss Varmeteknikk AS

Mjørud Gruppen i Rakkestad har kjøpt Moss Varmeteknikk med 11 ansatte.

 
Den videre driften av Moss Varmeteknikk flyttes til Mjøruds produksjonsanlegg på Rudskogen, opplyser Mjørud, som med sine 85 ansatte bidrar til å styrke en klynge av offshore bedrifter i Indre Østfold.

Moss Varmeteknikk har hovedsakelig arbeidet for kunder innen olje- og gassindustrien, shipping og kommunale avfallsanlegg, med hovedvekt på service på ulike typer kjelanlegg og varmevekslere. Driften vil bli videreført under navnet Mjørud Moss Varmeteknikk og utgjøre en egen økonomisk enhet under Mjørud Gruppen

– Vi ser store muligheter for synergier innen flere av de områdene, Mjørud nå arbeider. Kompetansen til de nye medarbeiderne passer godt inn i Mjøruds produksjonsmiljø på Rudskogen. Kjøpet av Moss Varmeteknikk gir oss flere ben å stå på og gjør oss dermed mer robuste i møte med et meget krevede marked, sier daglig leder i Mjørud, Ole E. Torp.

Mjørud Gruppen består av Mjørud Moss Varmeteknikk og Mjørud AS og er en teknologibedrift beliggende i 20.000m2 moderne lokaler på Rudskogen Næringspark i Rakkestad kommune i Østfold. Bedriften har prosjekt- og engineering / produktutviklingsavdeling samt eget mekanisk verksted.

I tillegg til egne ansatte, har bedriften et nettverk av samarbeidspartnere og leverandører.Mjørud Gruppen as’ kjernevirksomhet er innenfor miljø utstyr for offshore- og landbaserte applikasjoner med varmegjennvinningsenheter basert på væske og damp. Mjørud Gruppen as har en rekke egne produkter som leveres world-wide.