Velkommen til

Rudskogen Næringspark

EN NÆRINGSPARK MED KOMPETANSE

I Rakkestad har vi verdensledende kunnskapsbedrifter innen teknologi, industri, marin sektor og fornybar energi

Bare Rudskogen Næringspark rommer over 200 arbeidsplasser innen leverandørindustri, i hovedsak til marin sektor, olje, offshore, og ikke minst til nye grønne og blå markeder.

Rakkestad har en egen småflyplass og kort vei til Sarpsborg havn, E6 og E18.

På området ligger flere industribedrifter, NAF øvingssenter og Rudskogen Motorpark, vårt nasjonale motorsportsenter.

Avstand fra næringsparken til Oslo er 8 mil.

Rudskogen Tomteselskap As har ca. 300 mål tomt ledig areal for næring og industri på Rudskogen Næringspark.

Om Rudskogen Næringspark

Rudskogen Næringspark ligger plassert midt mellom Sarpsborg og Rakkestad

Rudskogen Næringspark har en sentral beliggenhet lokalisert midt i Østfold. Med kort vei til samtlige byer i Østfold, nærhet til både E6 og E18 og kun 8 mils avstand fra Oslo.

Prosjektplanlegging

Rakkestad Næringsråd er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider med god steds- og næringsutvikling. Dette arbeidet støttes også økonomisk av Rakkestad Kommune med nesten 400 000 i året. Med sine 130 medlemsbedrifter er næringsrådet tett på utfordringer og muligheter i næringslivet, og kan dermed ha en levende part i utvikling av Rakkestad som et attraktivt sted som bosted og business. Utviklingen av Rudskogen sees som et svært viktig ledd i vårt arbeide.

Bedriftene på Rudskogen Næringspark

Glacio Rudskogen
Mjorud Rudskogen Logo
Noble Installasjon AS Logo
Teknologiparken logo
Harald Huysman Karting Logo
91b3f1_16b265c775b947e3b15521a7df34a861-mv2
Slattland logo, Rudskogen kopi
Naf Rudskogen logo
rudskogen-logo
biocontrol-logo
rakkestad-biovarme-logo