Rudskogen Tomteselskap AS

Rudskogen Tomteselskap As har ca. 300 mål tomt ledig areal for næring og industri på Rudskogen Næringspark.

Tomtestørrelsene kan tilpasses, etter behov

Tomtene selges som råtomt eller ferdig opparbeidet etter behov

Tomtene ligger på  fjellgrunn

Det vil bli tilrettelagt for tilkobling til biovarmeanlegg

Tomtene selges som aksjer i hjemmelselskap

250 arbeidsplasser på Rudskogen 2018

Rudskogen Næringspark ligger plassert midt mellom Sarpsborg og Rakkestad

Rudskogen Næringspark har en sentral beliggenhet lokalisert midt i Østfold. Med kort vei til samtlige byer i Østfold, nærhet til både E6 og E18 og kun 8 mils avstand fra Oslo.

Prosjektplanlegging

Rakkestad Næringsråd er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider med god steds- og næringsutvikling. Dette arbeidet støttes også økonomisk av Rakkestad Kommune med nesten 400 000 i året. Med sine 130 medlemsbedrifter er næringsrådet tett på utfordringer og muligheter i næringslivet, og kan dermed ha en levende part i utvikling av Rakkestad som et attraktivt sted som bosted og business. Utviklingen av Rudskogen sees som et svært viktig ledd i vårt arbeide.

Les mer
Rudskogen Park

Biocontrol etablerer seg på Rudskogen

Pressemelding

Om Rudskogen Næringspark

– Flere offshore selskaper innen olje og gass

– Prosess- og engineeringsmiljø

– Rudskogen Motorsenter, nasjonat motorsportanlegg med over 100 000 besøkende

– Rudskogen næringspark omsetter samlet for rundt 600 millioner kroner

– 200 mål ledig areal for videre utbygging

– Konkurransedyktie priser på næringsarealer og lokaler

– Et spennende miljø i vekst

– Geografisk plassert midt i Østfold

– Fra Rudskogen kan det transporteres enheter på inntil 100 tonn – 7 m bredde x 6,5 m høyde og 20 m lengde langs vei til havn.

Rudskogen Næringspark - Eksisterende Bedrifter