En næringspark med kompetanse

I Rakkestad har vi verdensledende kunnskapsbedrifter innen teknologi, industri, marin sektor og fornybar energi

Bare Rudskogen Næringspark rommer over 200 arbeidsplasser innen leverandørindustri, i hovedsak til marin sektor, olje, offshore, og ikke minst til nye grønne og blå markeder.

Rakkestad har en egen småflyplass og kort vei til Sarpsborg havn, E6 og E18.

På området ligger flere industribedrifter, NAF øvingssenter og Rudskogen Motorpark, vårt nasjonale motorsportsenter.

Avstand fra næringsparken til til Oslo er 8 mil.

 • Ferdig regulert og prosjektert industriområde, byggeklart med tilgang på 300 mål
 • Meget konkurransedyktige tomtepriser
 • Hele arealet på fjellgrunn
 • God tilgang på arbeidskraft både faglig og teknisk
 • God beliggenhet mellom E18 og E6
 • Mer enn 200 arbeidsplasser på Rudskogen relatert mot O&G og energi i dag
 • Kort vei til havn i Sarpsborg
 • Kan frakte enheter på 100 tonn med bredde 7m og Høyde 6,5 M fra Rudskogen og til havn i Sarpsborg

Rudskogen Tomteselskap As har ca. 300 mål tomt ledig areal for næring og industri på Rudskogen Næringspark.

 • Tomtestørrelsene kan tilpasses, etter behov
 • Tomtene selges som råtomt eller ferdig opparbeidet etter behov
 • Det vil bli tilrettelagt for tilkobling til biovarmeanlegg
 • Tomtene selges som aksjer i hjemmelselskap
v02_368615E1051EB72E152162FB20614133_400X600_
rudskogen-park-mjorud-moss-varmeteknikk

Bedriftene PÅ RUDSKOGEN

Rudskogen Næringspark ligger plassert midt mellom Sarpsborg og Rakkestad

Rudskogen Næringspark har en sentral beliggenhet lokalisert midt i Østfold. Med kort vei til samtlige byer i Østfold, nærhet til både E6 og E18 og kun 8 mils avstand fra Oslo.

Prosjektplanlegging

Rakkestad Næringsråd er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider med god steds- og næringsutvikling. Dette arbeidet støttes også økonomisk av Rakkestad Kommune med nesten 400 000 i året. Med sine 130 medlemsbedrifter er næringsrådet tett på utfordringer og muligheter i næringslivet, og kan dermed ha en levende part i utvikling av Rakkestad som et attraktivt sted som bosted og business. Utviklingen av Rudskogen sees som et svært viktig ledd i vårt arbeide.

Om Rudskogen Næringspark

 • Flere offshore selskaper innen olje og gass
 • Prosess- og engineeringsmiljø
 • Rudskogen Motorsenter, nasjonalt motorsportanlegg med over 100 000 besøkende
 • Rudskogen næringspark omsetter samlet for rundt 600 millioner kroner
 • Ca 300 mål ledig areal for videre utbygging
 • Konkurransedyktige priser på næringsarealer og lokaler
 • Et spennende miljø i vekst
 • Geografisk plassert midt i Østfold
 • Fra Rudskogen kan det transporteres enheter på inntil 100 tonn – 7 m bredde x 6,5 m høyde og 20 m lengde langs vei til havn.

Rudskogen Næringspark

bedrifter

Glacio Rudskogen
Mjorud Rudskogen Logo
Noble Installasjon AS Logo
Teknologiparken logo
Harald Huysman Karting Logo
91b3f1_16b265c775b947e3b15521a7df34a861-mv2
Slattland logo, Rudskogen kopi
Naf Rudskogen logo
rudskogen-logo
biocontrol-logo
rakkestad-biovarme-logo